หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์
ติดต่อหน่วย

พ.ต.ท.วิทูร ตั้งวุฒิสาร

ผบ.ร้อย.ตชด.๓๑๖

  • งานการเงิน
  • งานแพทย์
  • งานสื่อสาร
  • งานขนส่ง
  • มว.ตชด.๓๑๖๑
  • มว.ตชด.๓๑๖๒
  • มว.ตชด.๓๑๖๓
  • มว.ตชด.๓๑๖๔
  • มว.มชส.๓๑๖
  • โรงเรียน / ศูนย์การเรียน

 

 

 

 

 

 


 

ผลการปฎิบัติงานที่สำคัญ
งานการป้องกันปราบปราม

 

งานพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
งานด้านกิจการพลเรือน
นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื่นที่

 

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ

 

ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน

 

งานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

 

ตรวจเยี่ยมกำลังพล

 

งานพัฒนาที่ตั้ง